HUOLETTOMUUTTA
Ajankohtaista
 
VALIDIUS ONLINE
ERÄPÄIVÄPALVELUT
TEHOSTA
YRITYKSESI
VARAINKIERTOA
Vakiokorvaus  ·  Ennakkomuistutus

Eräpäiväpalvelut

Tiesitkö, että uuteen saatavien perinnästä annettuun lakiin on sisällytetty säädöksiä, jotka mahdollistavat varainkierron tehostamiseen tähtääviä toimia, joiden nimenomaisena tarkoituksena on ohjata velallinen noudattamaan alkuperäisessä laskussa mainittua eräpäivää? Kysy myyjiltämme tai asiakaspalvelijoiltamme Validiuksen eräpäivän noudattamisen tehostamiseen liittyvistä vakiokorvaus- tai ennakkomuistutuspalveluista. Meiltä saat neuvot ja työkalut saatavien kotiuttamiseen jo alkuperäisen laskun eräpäivänä.

Vakiokorvaus

Yritysten välisessä kaupankäynnissä on usein niin, että palvelun tai tuotteen jo vastaanottaneen tahon suoritus viivästyy yli eräpäivän. Joskus näyttää jopa siltä, että yksittäiset toimijat pitävät vastapuolia ”pankkeinaan” ja maksavat avoinna olevat suoritukset tietoisesti myöhässä – suoritus tulee säännönmukaisesti tilille vasta laskun eräpäivän jälkeen. Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumiseksi ja yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi lakiin on otettu säännös eräpäivän ylittämisestä velkojalle suoritettavasta 40 euron vakiokorvauksesta (perintälaki 10 e § ja laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista). Tilanteessa, jossa kahden yrityksen väliseen kauppasopimukseen on sisällytetty ehto, jonka mukaan velkojalla on oikeus viivästyskorkoon mikäli eräpäivä on ylitetty, on velallinen lisäksi velvollinen suorittamaan velkojalle 40 euroa suorituksen viivästymisestä yli eräpäivän. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut ohjata velallisia suorittamaan avoinna olevat maksunsa viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Kysy meiltä lisää tästä eräpäivän noudattamisen tehostamiseen liittyvästä palvelusta! Kysy myös, kuinka palvelua voidaan yhdistää muuhun palveluntarjontaamme mahdollisimman tarkoituksenmukaisen etenemisen varmistamiseksi.

Ennakkomuistutus

Eräpäivän noudattamiseen liittyvänä palveluna tarjoamme isoa laskutusvolyymia hallinnoiville toimijoille soveltuvaa ennakkomuistutusta. Palvelun tarkoituksena on tarjota kulurakenteeltaan kevyt vaihtoehto perinteiselle kirjeitse tapahtuvalle maksumuistutuksen lähettämiselle. Palvelun osalta sovimme toimeksiantajiemme kanssa toimista, joilla muistutamme velallista eräpäivän ylityksestä ja annamme velalliselle mahdollisuuden suorittaa avoinna olevan velka jo ennen maksullisten kirjeitse tapahtuvien muistutustoimien käynnistämistä. Ennakkomuistutuspalvelu on tehokas ja mielekäs työkalu oikaistaessa velallisen unohdukseen perustuvia maksuviivästyksiä! Kysy yhteydenottosivumme kautta lähemmin, kuinka toimintoa voidaan räätälöidä palvelemaan sinun yritystäsi.

Tiesitkö?

Tiesitkö, että Validiuksen laskutus- maksunvalvonta- ja eräpäiväpalveluilla voit tehostaa ja optimoida yrityksesi kassan kiertoa?

Perintäakatemia auttaa sinua vähentämään luottotappioriskiä ja kotiuttamaan vaikeatkin saatavat.
Ota Yhteyttä

* Pakolliset kentät