HUOLETTOMUUTTA
Ajankohtaista
 
VALIDIUS ONLINE
MUISTUTUS JA PERINTÄ
EHKÄISE
MAKSUVIIVÄSTYKSIÄ

ASIANTUNTEVALLA JA
IHMISLÄHEISELLÄ
PALVELULLA
Oikeudellinen perintä  ·  Jälkiperintä  ·  Pikaperintä

Muistutus ja perintä

Liittämällä Validiuksen palvelupaletista muistutuksen ja perinnän osaksi yrityksesi tai yhteisösi taloushallintoa, kotiutat avoinna olevat saatavasi helposti ja tehokkaasti. Voit räätälöidä muistutus- ja perintäpalvelut vastaamaan toimialasi toimintaehtoja siten, että muistutus- ja perintätoimenpiteet suoritetaan tuloksellisen perinnän kannalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Noudatamme aina muistutusten ja perintätoimien osalta lainmukaista oikea-aikaisuutta sekä hyvää perintätapaa.

Tiedämme kuinka merkityksellisenä ja arvokkaana toimeksiantajamme pitävät toimintamallia, jonka tarkoituksena on ratkaista vaikeisiinkin velkatilanteisiin liittyviä avoinna olevia kysymyksiä tavalla, joka mahdollistaa toimivien liikesuhteiden ylläpitämisen ja säilyttämisen loppuasiakkaaseen. Tästä syystä kiinnitämme erityisen huomion siihen, että kohtelemme toiminnassamme kaikkia velkasuhteen osapuolia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Toimintaamme ohjaavat kaksi ydinarvoa ovat asiantuntemus ja ihmisläheisyys.

Oikeudellinen perintä

Vapaaehtoiseen suoritukseen tähtäävien perintätoimien päättyessä tuloksettomina Validius voi velkojan toimeksiannosta käynnistää saatavaa koskevan oikeudellisen perinnän. Prosessi, joka koskee riidattomia saatavia, käynnistetään toimivaltaisessa yleisessä alioikeudessa summaarisella eli normaalia suppeammalla kanteella. Käsittelyn edetessä riidattomasti tuomioistuin ratkaisee asian ns. yksipuolisella tuomiolla, joka toimii täytäntöönpanoasiakirjana ulosottomenettelyssä.

Mikäli velallinen riitauttaa velan, käsittely muuttuu normaaliksi riita-asiaksi. Riita-asian käsittelyyn liittyy mm. kanteen täydentämistä ja riitautettujen seikkojen todistelua koskevaa työtä. Riita-asioiden ajamiseen liittyvien prosessikustannusten kattamiseksi on suositeltavaa, että velkoja huolehtii prosessitoimet kattavan oikeusturvavakuutuksen voimassaolosta.

Velvoite- ja insolvenssijuridiikkaan erikoistuneen lakiasiaintiimimme jäsenet ohjaavat Validiuksen asiakaspalveluun tulevien reklamaatioiden käsittelyä, neuvovat toimeksiantajiamme liikejuridisissa asioissa ja esittävät yksittäisiä riitautettuja toimeksiantoja koskevia ratkaisuehdotuksia. Lakimiehemme vastaavat oikeudellisen perinnän toteuttamisesta ja ajavat tarvittaessa puolestanne velallisten riitauttamia velvoiteoikeudellisia oikeudenkäyntejä.

Jälkiperintä

Jälkiperinnällä tarkoitetaan palvelua, jossa jo luottotappioksi kirjattuun saatavaan kohdistetaan toimia, joilla tavoitellaan saatavan vanhentumisen katkaisemista tai vaikkapa velallisen kohentuneeseen taloudelliseen tilanteeseen perustuvaa suoritusta. Jälkiperinnässä käytetään kirje- ja ulosottoperintää ja muita toimeksiantajiemme kanssa yhteisesti sovittuja saatavien kotiuttamiseen tähtääviä keinoja.

Velallisen ulosotossa todettu maksukyvyttömyys ei välttämättä tarkoita kaikkien saatavien lopullista menettämistä. Pitkäjänteisellä seurannalla, muistutustoimilla ja velan sovittelua koskevilla vapaaehtoisilla järjestelyillä pyrimme reagoimaan velallisasiakkaan taloudellisessa tilanteessa tapahtuviin muutoksiin.

Tiesitkö?

Tiesitkö, että Validiuksen laskutus- maksunvalvonta- ja eräpäiväpalveluilla voit tehostaa ja optimoida yrityksesi kassan kiertoa?

Perintäakatemia auttaa sinua vähentämään luottotappioriskiä ja kotiuttamaan vaikeatkin saatavat.
Ota Yhteyttä

* Pakolliset kentät