HUOLETTOMUUTTA
Ajankohtaista
 
VALIDIUS ONLINE
PERINNÄN POSITIIVISET PUOLETJulkaistu 8.9.2022

Syke kiihtyy ja kämmenet hikoilevat. Hädän tunne hiipii riipivästi pintaan. Olenko menettänyt luottotietoni? Mistä avoimesta velvoitteesta minua nyt muistutetaan? Ärtymys valtaa mielen. Tietääkö tästä nyt koko kylä?

Perintäsetä laittaa piinalle lopun, oikoo perintään liittyviä väärinkäsityksiä ja heittää turhanpäiväiset häpeän sekä pelon tunteet nurkkaan.

Yksityisyyden suoja turvattuna

Raha-asiat herättävät monissa meissä voimakkaitakin tunteita. On huolta, paniikkia ja ahdistusta, jopa suoranaista kaaosta. Tietääkö jo postinkantajakin, että olen jättänyt laskuni maksamatta? Ei tiedä. Validiuksen lähettämät perintäkirjeet eivät eroa ulkoisesti muista valkoisista kirjekuorista, joten velallisen anonymiteetti säilyy suojattuna.

Suurilta yrityksiltä lähtee jatkuvasti tuhansia laskuja asiakkailleen, jolloin jokaisen yksittäisen suorituksen seuraaminen henkilötasolla voi olla vaikeaa. Mikäli yrityksellä on perintäpalvelut käytössään, maksukehotusten lähettäminen hoidetaan kokonaisuudessaan perintäyhtiön puolelta.

Validiuksella perintä on automatisoitua, eikä yksittäiselle velalliselle lähetettyyn muistutukseen näin ollen liity moitetta. Kyse on aidosta pyrkimyksestä ratkaista avoin asia tarkoituksenmukaisella tavalla. Perintätoimiston tarkoituksena on auttaa velkojaa saamaan omat saatavansa takaisin, kun kauppasopimus on syntynyt ja hyödyke vaihtanut omistajaa.

Stressitöntä arkea

Hyvän tavan mukaisessa perinnässä asiakkaan tunteet ja taloudellinen tilanne otetaan huomioon. Velallista kohdellaan kunnioittavasti. Tarkoituksena on auttaa velallista selviytymään maksuvelvoitteistaan, eikä syöstä ketään pahempaan taloudelliseen ahdinkoon. Helpoin tapa päästä inhottavista stressin tunteista eroon, on ripeä yhteydenotto Validiukselle ja saatavan suorittaminen maksumuistutuksessa mainittuun eräpäivään mennessä.

Asiakassuhteet henkilöityvät ajan saatossa, jolloin viivästymiset ja avoimien saatavien käsittely saattaa ärsyttää velallisen lisäksi myös tuotteen tai palvelun myyjää. Tässä kohtaa perintätoimiston rooli on hypätä apuun ja kolmantena osapuolena toimia aktiivisesti avoimien asioiden ratkaisemiseksi siten, että asiakassuhde voi jatkua viivästyksistä huolimatta.

Perintäsedän selän taakse pääsee aina turvaan, jos savu alkaa nousta korvista ja hattu kiristyä. Perintäyhtiö toimii välikätenä myyjän ja ostajan välillä sekä ottaa vastaan velallisen murheet.

Tavoitteena riskien minimoiminen ja kunnioittava kohtelu

Omien velkojen pois maksaminen on mahdollisuus saada oma arki jälleen hallintaan ja talous vakaalle pohjalle. Raha-asioiden kunnossa pitäminen luo turvallisuuden tunnetta sekä parantaa elämänlaatua. Kun talousasiat ovat valloittaneet mielen, velallisen on suositeltavaa olla välittömästi yhteydessä perintätoimiston suuntaan. Validius keskustelee velallisen kanssa maksuvaihtoehdoista, ehdottaa asiakkaan tilanteen huomioivia maksusuunnitelmia ja pyrkii osapuolten kannalta tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin.

Validiuksella vastataan kaikkiin velallisen taloutta koskeviin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Velallisella on oikeus saada ajantasaista, paikkaansa pitävää tietoa velkatilanteestaan sekä saatavan maksamatta jättämisen seuraamuksista. Kuluttajien tapauksessa vapaaehtoinen perintä ei vielä aiheuta maksuhäiriömerkintää tai johda luottotietojen menettämiseen. Yrityspuolella laskujen maksaminen viiveellä voi kuitenkin vaikuttaa yrityksen riskiluokitukseen.

Validiuksella ymmärretään niin yksityishenkilöiden kuin yritysten muuttuvat taloudelliset tilanteet, ja pyritään toimiviin maksujärjestelyihin.