HUOLETTOMUUTTA
Ajankohtaista
 
VALIDIUS ONLINE
PERINTÄSETÄ-SUOMI-PERINTÄSETÄ -SANAKIRJA VALIDIUKSEN TAPAANJulkaistu 2.3.2022

"Perintä" – se kammottava sana joka saa pulssin kohoamaan ja hikipisarat kirpoamaan otsalle. Asetetaanko yritykseni nyt konkurssiin? Päätyykö omaisuuteni ulosottoon? Veikö maksuhäiriömerkintä luottotietoni? Näitä ajatuksia heräilee perintäkirjeen vastaanottaneiden velallisten hermostuneissa mielissä. Epävarmuus täyttää rinnan ja pala tuntuu kurkussa. Oliko tämä nyt tässä? "Ei kannata pelätä perintää, vaan tarttua toimeen. Perintäyhtiölle soittaminen on portti tielle, jossa asiat ratkotaan, vaikka oma taloudellinen tila on vaikea.", neuvoo Perintäsedän lakimiesystävä.

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään vapaaehtoisin toimin kotiuttaa erääntynyttä saatavaa.

Eksyksissä perinnän käsiteviidakossa

Perintälain kiemurat ja alalla käytössä olevat termit tuottavat herkästi päänvaivaa ja tarpeettomia väärinymmärryksiä. Validius tukee velallista maksujärjestelyissä ja avaa velallisen juridisen tilanteen selkokielellä. Validiuksen ihmisläheiset puurtajat huomioivat velallisen elämäntilanteen ja joustavat tarvittaessa onnistuneiden ratkaisujen löytämiseksi. Muistatte varmaan minut, Jarren eli Perintäsedän. Jarre on jälleen palveluksessanne - pitämässä kaikkien puolta.

Istuimme lakimiesystäväni kanssa pyöreään pöytään, ja kävimme läpi perintäalan keskeistä sanastoa. Viisastutaan yhdessä, ja käydään niistä läpi tärkeimpiä. Maksuvaatimus, mikäs se sellainen on? "Maksuvaatimus on perintäyhtiön perustyökalu. Maksuvaatimuksessa ilmoitetaan avoimesta saatavasta, saatavan synnyttäneestä perusteesta sekä saatavan määrästä, ja kehotetaan ottamaan yhteyttä ennen maksuvaatimuksessa mainittua eräpäivää. Kun ottaa perintätoimistoon yhteyttä voidaan sopia missä järjestyksessä asiat tulevat maksetuksi.", lakimiesystäväni avaa käsitettä.

Maksumuistutus, jossa pyydetään suorittamaan maksu erääntyneestä saatavasta eräpäivän jälkeen, puolestaan tulee ennen maksuvaatimusta. Maksumuistutus lähetetään yksityishenkilölle aikaisintaan 14 vuorokautta sen jälkeen kun lasku on erääntynyt maksettavaksi. Maksuvaatimus eikä maksumuistutus aiheuta vielä maksuhäiriömerkintää. Maksumuistutuksesta voidaan antaa saatavan lisäksi maksimissaan 5 euron lisämaksu.

Maksuhäiriömerkintä puolestaan tulee vasta oikeudellisen perinnän tai trattauksen jälkeen, kun velkoja on hakenut käräjiltä niin sanotun maksutuomion. Maksuhäiriömerkintöjä yksityishenkilön maksamisessa tapahtuneesta häiriöstä ylläpitää luottotietorekisteri. Tämä on yleensä se velallisen pahin demoni, maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen menetys.

Vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä vai ulosottoperintä?

Otetaanpas hiukan takapakkia. Mistä perintä oikein alkaa, milloin se loppuu ja mitä vaiheita perinnän prosessiin kuuluu? Ihmisillä ei usein ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä perinnän aikana tapahtuu, ja mikä tarkalleen ottaen on perintää. "Perintä alkaa kun lasku on erääntynyt ja maksu on myöhässä. Maksumuistutuksen lähettäminen ei ole vielä perintää, jos muistuttaja itse lähettänyt viestin, mutta on jos perintäyhtiö sen tekee, niin perintä on alkanut. Perintää voivat tehdä vain Aluehallintoviraston perintärekisterissä olevat toimijat. Perintä päättyy, jos maksumuistutuksiin ja maksuvaatimuksiin ei reagoida, ja aloitetaan oikeudenkäyntiprosessi.", tietää lakimiesystäväni.

Aikajännettä laskun erääntymisestä oikeudenkäynnin aloittamiseen kutsutaan vapaaehtoiseksi perinnäksi. Kun nostatetaan kanne ja siirrytään käräjäoikeuteen, puhutaan oikeudellisesta perinnästä. Yksipuolisen tuomion voi antaa ulosottoon ja ulosottoperintään, mutta se ei enää ole varsinaista perintää. Jos tehdään toimenpiteitä avoimiin saataviin ulosottoperinnän jälkeen, puhutaan jälkiperinnästä. Perintä on usein kuitenkin ensimmäiseksi mainittua vapaaehtoista perintää. Nämä käsitteet tuppaavat menevän helposti keskenään sekaisin.

Entäpä tuo aikaisemmin mainittu trattaus? Mikä ihmeen trattaus? "Trattaus on julkisuusuhkainen maksukehotus, työkalu yritysten väliseen laskutukseen. Ennen trattaa on lähetettävä yksi maksumuistutus. Sen jälkeen velkoja voi lähettää laskun yritykselle, ja ilmoituksen trattakäsittelyn käynnistämisestä. Velallisen lisäksi ilmoitus tehdään luottotietoyhtiölle. Luottotietoyhtiö käynnistää rinnakkaisen prosessin, ja kehottaa suorittamaan maksun tietyssä ajassa, muuten tilannetta protestoidaan ja velka julkistetaan kauppalehdessä. Seurauksena on maksuhäiriömerkintä yrityksen luottotietoihin. Trattausta ei voida kohdistaa yksityishenkilöön.", oikeudellinen neuvonantajani summaa.

Reagointi perintään kannattaa aina

Minulle ei käynyt näin, mutta kaverille kävi niin että hän ei maksanut laskua eräpäivään mennessä, koska tuotetta ei koskaan toimitettu hänelle. Maksumuistutuksen saapuessa teki asiasta reklamoinnin. Reklamointi on vaste perintäkirjeeseen. Siinä esitetään johonkin perusteeseen perustuva väite eli riitautus. Riitautettua saatavaa ei voida enää vapaaehtoisesti periä, vaan käsittely voidaan siirtää oikeuteen. Tämäkin on hyvä tietää.

Mikäli käräjiä haluaa välttää, kannattaa aina olla yhteydessä perintätoimistoon. Vaikka perintäkirjeen sujauttaisi silppuriin ja työntäisi ajatukset mielen syvimpään sopukkaan, perintätoimet kuitenkin samalla etenevät velallisesta toimettomuudesta riippumatta. Kannattaa käynnistää keskustelu, jolla ratkotaan tilannetta. Voimme laatia maksusuunnitelman ja tarvittaessa siirtää eräpäiviä. Meillä Validiuksella on ratkaisukeskeinen käsittelytapa ja pohdimme yhdessä velallisen kanssa mitä voidaan tehdä. Perinnän pääasiallinen tavoite on velallisen vapaaehtoinen suoritus sovitulla tavalla. On hyvä olla aktiivinen oman tilanteen selvittämiseksi, ja sopia missä järjestyksessä tilanne ratkaistaan.

Yhteydenotto ja asioista sopiminen on aina paras keino. Validuksella ymmärretään velallisen tilannetta ja halutaan räätälöidä heille soveltuva maksumalli. Tilanne pahenee, jos lamaantuu. Kun puolestaan tarttuu härkää sarvista, niin ratkaisu kyllä löytyy, ja maksuhäiriömerkinnöiltä voidaan välttyä. Me perintäihmisetkin olemme ihan kivoja tyyppejä!

Ota yhteyttä!