HUOLETTOMUUTTA
Ajankohtaista
 
VALIDIUS ONLINE
SAITKO MEILTÄ PERINTÄKIRJEEN?

Ei hätää. On kuitenkin tärkeää, että huolehdit siitä, että suoritat maksun ennen kirjeessä mainittua eräpäivää. Mikäli et kykene suoriutumaan koko avoinna olevasta velvoitteesta yhdellä kertaa voit kääntyä ammattitaitoisen asiakaspalvelumme puoleen. He auttavat sinua maksujärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. Ota kuitenkin yhteyttä jo ennen kirjeessä mainitun eräpäivän umpeutumista. Ripeällä toiminnalla edesautat asian nopeaa ratkaisemista ilman viivästymisestä aiheutuvia lisäkuluja.
Asiakaspalvelu
010 195300
      (lisämaksuton velallisnumero)
      Validius Group /
      Kravia Finland Oy
      PL 22
      00101 HELSINKI
asiakaspalvelu(at)validius.fi

Aukioloajat
arkisin   9 - 16.15
la-su     suljettu

MISTÄ PERINTÄKULUT KOOSTUVAT JA MIHIN PERINTÄKULUJEN KORVAUSVELVOLLISUUS PERUSTUU?

Perintäkulut ovat velkojalle viivästyneen suorituksen kotiuttamiseen tähtäävistä toimista aiheutuvia kuluja, jotka velallisen on korvattava velkojalle. Korvausvelvollisuus voi perustua sekä velkojan omista perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita velkojalle aiheutuu sen johdosta, että velkoja on antanut toimeksiannon saatavan perinnästä perintäyhtiölle. Korvausvelvollisuuden lainsäädännöllinen pohja on perintälain 10 §:ssä
OLEN JO MAKSANUT VELKANI, MUTTA SAIN SIITÄ HUOLIMATTA MAKSUVAATIMUKSEN. ONKO MINUN MAKSETTAVA TÄSTÄ PERIMISTOIMESTA AIHEUTUVAT KULUT?

Velallisen korvausvelvollisuus riippuu näissä tilanteissa siitä, onko velkoja tai perintäyhtiö ehtinyt tehdä ko. perimistoimenpiteen ennen velallisen maksun saapumista. Velallisen maksu saapuu yleensä maksunsaajalle velallisen suoritusta seuraavana päivänä. Kirjeperinnässä perimistoimenpiteet tehdään yleensä perintäkirjeen lähettämistä edeltävänä päivänä. Näin ollen on mahdollista, että kirjeen lähettämistä koskevat perimistoimet on tehty ajankohtana ennen velallisen maksun saapumista (vaikka velallinen saa kirjeen tosiasiallisen maksutapahtuman jälkeen) – näissä tilanteissa perimistoimenpiteestä aiheutuvat kulut on suoritettava huolimatta siitä, että velallinen on saanut kirjeen tosiasiallisesti käsiinsä ja lukenut sen vasta velan suorittamisen jälkeen. Validiuksen toiminta noudattaa tältä osin kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen hyvää perintätapaa koskevaa ohjeistusta (hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä 2/2014, s.19).
HALUAN NEUVOTELLA MAKSUSUUNNITELMASTA TAI SIIRTÄÄ VELAN ERÄPÄIVÄÄ. MITEN TOIMIN?

Käänny asiakaspalvelumme puoleen. Asiakaspalvelijamme käyvät kanssasi läpi taloutesi perustan ja maksusuunnitelman vahvistamisen edellytykset. Pyrimme aina löytämään toteuttamiskelpoisen ja velkasuhteen molemmille osapuolille kohtuullisen ratkaisun. Asiakaspalvelijamme voivat myös sopia kanssasi velan eräpäivän siirtämisestä. Tällöin sovimme kanssasi ehdoista joita noudattamalla voit siirtää koko saatavaa koskevan suorituksen myöhempään ajankohtaan.
HAASTEMIES TOIMITTI MINULLE HAASTEEN VELKOMISASIASSA. KUINKA VOIN HOITAA VELVOITTEENI ILMAN PROSESSISTA AIHEUTUVAA LUOTTOTIETOMERKINTÄÄ?

Toimi välittömästi vastaanotettuasi tiedoksiannon siten, että otat yhteyttä Validiuksen asiakaspalveluun. Asia voidaan useimmiten sopia saatavan kaikkia eriä koskevalla suorituksella ja yhteisellä saavutettua sovintoa koskevalla käräjäoikeudelle osoitetulla ilmoituksella edellyttäen, että käräjäoikeuden vastauksen antamiselle asettamat määräajat eivät ole umpeutuneet.
MIKÄ ON TRATTA?

Yksityisoikeudellinen Tratta on yritysten välillä suoritettavassa perinnässä käytettävä julkisuusuhkainen maksukehotus. Tratalla velallista kehotetaan maksamaan uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin. Kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa. Noudata trattakehotusta ja suorita avoinna oleva saatava ilman viivytystä tilanteessa, jossa yrityksesi maksettavaksi on asetettu tratta.